08.30-09.30
Utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
Björn Åstrand
Regeringen beslutade den 15 september 2016 att tillsätta utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner. Samma dag utsågs Björn Åstrand till särskild utredare. Utredarens uppgift är att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag. Bland annat då det gäller hur förskollärare och lärare kan stärkas i sin profession, och om karriärvägsreformerna behöver justeras.