11.00-13.00
2. Lärares arbete i förskoleklassen med fokus på ett innehållsområde. Förskoleklassen – en utmaning mellan förskola och skola
Ingela Friberg
Workshopen inleds med en föreläsning om vad befintlig forskning säger om arbetet som förskollärare i förskoleklassen. Vad säger Skolinspektionen? Hur kan förskollärare stärka sin egen professionalitet genom ett aktionslärande? Föreläsningen utgår från en pilotstudie som gjordes i ett antal förskoleklasser. Diskussion i grupper: Hur ser förskollärarna hos er på sin profession i förskoleklassen? Problem och möjligheter. Samtalar lärarna om olika innehållsområden i förskoleklassens verksamhet? Hur skulle ett aktionsforskningsprojekt i förskoleklass kunna se ut?

Mer om: Ingela Friberg