11.00-13.00
5. Intelligentare organisationer genom ökad självorganisering: professionalism som samarbetsskicklighet
Philip Runsten
Vår omvärld och våra organisationer blir allt mer sammansatta och utmanande. Det gäller inte minst skolan som har ett mycket komplext uppdrag. Denna utveckling gör att hierarkier, planer och strukturer inte räcker till för att organisationen ska prestera som bäst. Framtidens organisationer måste i stället bygga på att medarbetarna i högre grad samordnar och organiserar sig själva. Föreläsningen handlar om vilken professionalism som behövs både i skolan och i andra organisationer. Vad är samarbetsskicklighet egentligen och hur kan den kompetensen utvecklas?

Mer om: Philip Runsten