13.00-14.00
Från jobb till profession?
Per Kornhall
Läraryrket har enligt många avprofessionaliserats. Varför bör vi vända på den utvecklingen och hur gör man det i så fall? Kan forskning och internationella erfarenheter hjälpa oss?

Mer om Per Kornhall