09.30-10.30 
Den fjärde generationens skolutveckling – förutsättningar och utmaningar för den svenska skolan
Daniel Sundberg
De senaste forskningsrönen från den nya, fjärde generationens skolförbättringsfront presenteras (med exempel från Ontario och Skottland) och strategier för hur de kan omsättas i svenska skolor och klassrum för att utveckla undervisningen och i förlängningen elevernas måluppfyllelse. Vilka är de viktiga kapaciteterna för att stärka den professionella skolan för svensk del?

Mer om: Daniel Sundberg