14.30-15.30 & 15.45-16.45 
D. Styrdokument: Tvångströja eller arbetsredskap?
Anette Jahnke
”Tydlig”, ”konkretisering” och ”tolkningsfri” är ord som ofta nämns i samband med styrdokument. I föreläsningen belyses varför det kan vara svårt att förstå, använda och skriva ett styrdokument genom att vända sig till såväl äldre experter som Platon och Wittgenstein, som till nutida forskning kring skolutveckling och lärares lärande. Speciellt lyfts professionernas betydelse för att kontinuerligt och proaktivt utveckla styrdokumentens kvalitet.

Mer om: Anette Jahnke