14.30-15.30 & 15.45-16.45 
E. Språket på fritids
Petra Magnusson
Fritidshemsverksamhetens möjligheter att arbeta aktivt med elevernas språkutveckling diskuteras. Vad säger styrdokumenten och hur kan ett aktivt språkutvecklande förhållningssätt påverka verksamheten?

Mer om: Petra Magnusson