14.30-15.30 & 15.45-16.45 
B. Professionellt skolledarskap 
Robert Wenglén
Skolan beskrivs ofta som en verksamhet som lämpligen följer en professionell logik, snarare än den byråkratiska eller marknadslogiken. Vad betyder egentligen detta för skolledaren? Framför allt finns det anledning att reflektera kring vad ett professionellt skolledarskap skulle kunna innebära.
 
Mer om Robert Wenglén