14.30-15.30 & 15.45-16.45 
A. Ledarskap för skolutveckling – om skolledares betydelse för förbättrade kunskapsresultat
Maria Jarl
I ljuset av fallande kunskapsresultat har flera politiska satsningar genomförts under senare år för att stärka läraryrkets status och attraktivitet. Men vilken roll spelar rektor? Hur kan rektor ta makten över skolan och förskolans utveckling? I föreläsningen diskuteras rektors betydelse för förbättrade kunskapsresultat.

Mer om Maria Jarl