14.30-15.30 & 15.45-16.45 
G. Leda lärande i professionella team utifrån verksamhetens behov
Ann-Christine Wennergren
Att leda kollektivt och kollegialt lärande utifrån den egna organisationens specifika behov innebär ett långsiktigt och systematiskt arbete. Det handlar om värderingar och ledarskap såväl som om kulturer och strukturer i organisationen. Föreläsningen ger exempel på skolutveckling på vetenskaplig grund där analysarbete av undervisning, resultat och forskningslitteratur genomsyrat processen.